Over ons

Een wildbeheereenheid (“WBE”) is een lokale jagersvereniging in een regio, Nederland kent in totaal ruim 300 WBE’s. Wildbeheereenheid Roosendaal is de jagersvereniging voor de omgeving Roosendaal. Het werkgebied van 5600ha bestrijkt het rechthoekige gebied tussen de vierhoek Oudenbosch, Stampersgat, Nispen en Schijf. WBE Roosendaal heeft 75 actieve leden die naast het genot van de jacht en het schadebeheer oog hebben voor alles wat er in het buitengebied gebeurt. WBE Roosendaal is onderdeel van de Fauna Beheer Eenheid Brabant en de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging. WBE Roosendaal is een zelfstandige vereniging met een gekozen bestuur; de vereniging bestaat uit alle jachthouders uit het werkgebied die zich vrijwillig als lid hebben gemeld. De WBE is als rechtspersoon binnen haar werkgebied onder meer verantwoordelijk voor het lokale wildbeheerplan, educatie over de jacht en het organiseren van tellingen in samenwerking met haar leden. Het aanvragen van ontheffingen, aanwijzingen en vrijstellingen gebeurt ook op initiatief van de WBE. Nederland is een klein land met een grote bevolkingsdichtheid. Omdat in ons land de ene diersoort snel de overhand kan krijgen over andere soorten, is het planmatig beheren van onze fauna belangrijk.
Zouden we dit niet doen, dan kan er al snel een verarming van bepaalde soorten ontstaan. In dit kader verzamelen de WBE's veel informatie uit het veld. Deze informatie wordt gebundeld in de WBE Databank, met als motto "meten is weten". Mede op basis hiervan kunnen de provinciale Fauna Beheer Eenheden (FBE's) een faunabeheerplan opstellen. Op basis van dit plan wordt bekeken of en hoeveel afschot er moet plaatsvinden. Jagers zorgen er op deze wijze mede voor dat er in ons land gezonde faunapopulaties blijven. Natuurbeschermers en de WBE streven hetzelfde doel na: het behoud van de natuur en biodiversiteit. Net als natuurorganisaties hebben WBE's veel kennis van de lokale natuur. Op veel fronten, zoals bijvoorbeeld in de FBE's, werken deze partijen dan ook nauw samen. Denk hierbij aan het geven van voorlichting, maar ook het beschermen van weidevogels, terugdringen van exoten en het voorkomen van landbouwschade voor onze boeren. Ook onderhouden veel WBE's contacten met de lokale politiek, bijvoorbeeld in het kader van projecten die veel invloed hebben op de natuur. Natuurbeheer is immers iets dat je niet alleen kunt doen, maar waarvoor je de handen ineen moet slaan.

Album